เรียนนวดแก้อาการ

สอนนวดรักษา สอนนวดแก้อาการ    

- หลักกายวิภาคศาสตร์

- แนวทฤษฎีเส้นสิบ

- การตรวจหัตถเวช การซักประวัติ การวิเคราะห์อาการของโรค

- การจัดสมดุลร่างกาย ปรับโครงสร้าง

- ความรู้การตอกเส้น/สลักเส้น

- วิธีการรักษาอาการต่างๆ ให้ทุกโรค 

- นวดรักษาเพื่อเก็บประสบการณ์

คุณสมบัติผู้เรียน

- สัญชาติไทย (วิชา นวดแก้อาการ ขอสงวนไว้ให้คนไทย เท่านั้น ไม่สอนต่างชาติค่ะ)

- มีพื้นฐานการนวดไทย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน

- มีองค์ความรู้ในงานนวดขั้นสูง (นวดรักษา)

- สามารถสร้างรายได้เพิ่ม

- องค์ความรู้สามารถใช้ในการทำงาน และ ดูแลคนในครอบครัวได้ โดยไม่ต้องพึ่งพายา และปลอดภัย

- มีโอกาสมากขึ้น ในการหางานทำ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

- เพิ่มฝีมือในการทำงาน ดึงลูกค้าได้มากขึ้น นวดลูกค้าได้ปลอดภัย

 

เรียนนวดรักษา  เรียนนวดแก้อาการ จากผู้มีประสบการณ์ตรง เป็น Back up ให้ลูกศิษย์ตลอด หากมีปัญหาใดๆ ในการรักษาอาการ 

นวดไทยรักษา เป็นที่ยอมรับของคนต่างชาติ และในไทยมากขึ้น ลูกศิษย์ที่ผลิตไป ได้ทำงานรักษาในต่างประเทศ ยืดอกภูมิใจในวิชานวดไทย 

คนไทยเก่ง วิชาแพทย์ไทยด้านนวดไทย ของไทยไม่แพ้ใคร ฝึกให้เก่งแล้วไปแข่งกับต่างชาติในเวทีโลกนะคะ  

เข้าเพจเฟสบุค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarks: สอนนวดไทยแก้อาการ, สอนตอกเส้น, สอนสลักเส้น, สอนนวดรักษา, สอนนวดบำบัดอาการ, สอนแก้อาการที่ไหนดี,

เรียนแก้อาการ, เรียนตอกเส้น, เรียนสลักเส้น, เรียนนวดรักษา, เรียนนวดบำบัดอาการ, เรียนแก้อาการที่ไหนดีแบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 97,770